Klientom mającym trudności z wyegzekwowaniem swoich należności proponujemy przeprowadzenie procedury windykacyjnej - począwszy od przed sądowego wezwania do zapłaty oraz negocjacji z dłużnikiem aż do przeprowadzenia postępowania sądowego i egzekucji orzeczenia.

Free business joomla templates