Spór sądowy opiera się na zasadzie aktywności stron w dowodzeniu swoich racji, dlatego też pomoc prawna adwokata lub radcy prawnego w toczącym się postępowaniu sądowym w związku z roszczeniem Klienta lub osoby występującej przeciwko Klientowi może mieć decydujący wpływ na jego wynik gdyż poprowadzenie sprawy przez profesjonalnego, kompetentnego pełnomocnika znacząco zwiększa szanse na wygraną. W imieniu naszych Klientów prowadzimy spory pozasądowe oraz sądowe. Nasz udział w procesie obejmuje kompleksową analizę sytuacji prawnej Klienta ze wskazaniem jej mocnych stron oraz potencjalnych zagrożeń, opracowanie strategii, pomocy w doborze dowodów oraz reprezentację w toku sporu poprzez sporządzanie pism procesowych i udział w rozprawach. Naszym celem jest uzyskanie szybkiego i pozytywnego dla Klienta rozstrzygnięcia na możliwie wczesnym etapie sprawy.

 

Free business joomla templates