obsługa prawa firm Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wynikającego ze współpracy z przedsiębiorcami, Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw. Gwarantujemy dyspozycyjność i szybkość rozwiązywania problemów prawnych oraz dogodne formy rozliczeń.Rozpatrujemy potrzeby Klientów w kontekście potrzeb reprezentowanych przez nich firm. Doradzamy przedsiębiorcom, jak przewidywać rozwój sytuacji, tak by mogli oni minimalizować możliwości popełnienia błędu przy jednoczesnym skupianiu się na wypracowaniu jak największych zysków, dlatego też rozważamy dla nich różne scenariusze zdarzeń, co pozwala im czuć się znacznie bezpieczniej.

Proponujemy pomoc prawną w następujących formach:

  • udzielanie porad prawnych - w Kancelarii, w siedzibie Klienta, telefonicznie, drogą elektroniczną,
  • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego przed sądami oraz przed innymi organami i urzędami oraz w stosunku do osób trzecich, jak również w charakterze obrońcy lub pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego odpowiednio w postępowaniu karnym i karnoskarbowym.
  • doradztwa podatkowego a także prowadzenie   w imieniu i na rzecz podatników, księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych oraz udziela pomocy w tym zakresie,  sporządza, w imieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji podatkowych i udziela im pomocy w tym zakresie.
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • rejestracja, przekształcanie, przygotowywanie aktów wewnętrznych spółek prawa handlowego i innych podmiotów,
  • badanie stanów prawnych na podstawie dokumentacji znajdującej się w sądach i urzędach,
  • konstruowanie, opiniowanie oraz dostosowywanie umów do konkretnych potrzeb,
  • udział i reprezentowanie Klienta w negocjacjach,
  • windykacja wierzytelności,

  Mamy świadomość, że nieodłącznym elementem życia gospodarczego są spory prawne pomiędzy przedsiębiorcami jak też  z organami administracji publicznej w szczególności skarbowej, dlatego tez profesjonalna pomoc prawna może być potrzebna na każdym stadium. Zakres świadczonych przez nas usług zależy od potrzeb klienta możemy podjąć się prowadzenia całej sprawy jak też ograniczyć się do poszczególnych czynności np. próby uzyskania zapłaty w drodze negocjacji, procesu sądowego czy też postępowania egzekucyjnego, jak też reprezentowania przedsiębiorcy w trakcie postępowania administracyjnego lub podatkowego.

 

 

Free business joomla templates