klienci indywidualni - M.DoliaszZ myślą o Klientach indywidualnych kancelaria wyspecjalizowała się w następujących dziedzinach prawa:

  • prawo cywilne – np. sprawy o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie (w szczególności ze zdarzeń komunikacyjnych przeciwko ubezpieczycielom), sprawy egzekucyjne, sporządzanie umów, ochrona własności, zasiedzenie, ustanowienie służebności;
  •  sprawy spadkowe – np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu, podział majątku,
  • prawo rodzinne – np. sprawy o rozwód, separację, podział majątku, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władza rodzicielska, ubezwłasnowolnienie;
  • prawo pracy – np. sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, mobbing,
  • prawo karne – obrona w sprawach wykroczeniowych, karnych i karnoskarbowych oraz reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego;
  • prawo ubezpieczeń społecznych - np. odwołania od decyzji ZUS, KRUS, wnioski o emeryturę, rentę, odszkodowanie, zasiłek;
  • prawo podatkowe - np. odwołania w indywidualnych sprawach podatkowych, wnioski o rozłożenie na raty zaległości podatkowych, odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej, sporządza w imieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji podatkowych i udziela im pomocy w tym zakresie.
  • prawo administracyjne – np. sporządzanie odwołań, wniosków i pism w indywidualnych sprawach administracyjnych,

 

  Należy zaznaczyć, iż Nasza Kancelaria oferuje Klientom pomoc kompleksową przy prowadzeniu wszystkich wyżej wymienionych spraw - począwszy od udzielenia porady prawnej i doraźnej pomocy, poprzez sporządzanie pozwów, apelacji i innych pism procesowych, a zakończywszy na uczestnictwie w rozprawach sądowych w charakterze pełnomocnika we wszystkich instancjach. Nasi Klienci mogą być pewni, iż w sytuacjach nagłych zawsze mogą liczyć na naszą pomoc, bez względu na porę dnia i dzień tygodnia.

Kancelaria stosuje bardzo elastyczne i indywidualne podejście w kwestii ustalania zasad wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

 

 

Free business joomla templates